Welzijn voor iedereen

Introductie

Astor vzw is géén klassieke organisatie.  Met zin voor innovatie en ondernemen, promoten we nieuwe woonvormen die het welzijn van de bewoners bevorderen. We maken expliciete zorg onzichtbaar, op vraag en op maat, en steeds gericht op het versterken van de identiteit en autonomie van bewoners. We werken samen met andere zorgpartners en integreren hen in het zorgaanbod en de buurt. 

Visie

Astor bouwt aan zorgzame en duurzame buurten, waar iedereen kan wonen op eigen ritme en gewoontes en waar optimaal wordt ingezet op het welzijn van de bewoners. 

Missie

Astor stelt ruimtelijke kwaliteit als basisconditie voor welzijn.  Kwaliteitsvolle en tedere gebouwen in een aangename omgeving zijn betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.  We dragen actief bij in het verkleinen van de ecologische voetafdruk door in te zetten op duurzaamheid en circulaire economie.  

We hechten belang aan inclusie en verbinding tussen bewoners, familie, buren en zorgpartners.  Samen bouwen we aan een zorgzame en levendige buurt, met respect voor wie je bent en enthousiasme voor wat je kan.  Een zorgzame omgeving waar je in eerste instantie “thuis” kan zijn.

We vertrekken vanuit vertrouwen en bieden een veilige ruimte waar iedereen kan bijdragen met de volledige persoonlijkheid. We werken steeds oplossingsgericht, vanuit een positieve houding en het doel om het welzijn van de bewoners te bevorderen.

We geloven in de kracht van ontmoeting, de waarde van verbinding, contact en hulpvaardigheid tussen mensen. We laten ons leiden door intuïtie en schoonheid.

Ontstaan van Astor

Astor is ontstaan uit een grote verontwaardiging over de levensomstandigheden van vele ouderen in woonzorgcentra.  En uit gedrevenheid en ondernemingszin om een alternatief te brengen. Ook in andere sectoren zien we vaak verstarde leefomgevingen die het welzijn en de evolutie naar herstel of re-integratie ondermijnen.

Het eerste project was een bijzonder kleinschalig initiatief in Wijnegem, met vijf tuinwoningen en twee zorgflats in een rijhuis in het centrum.  Een kleine maar belangrijke schakel in het zorgaanbod voor personen met dementie.

In 2013 selecteerde de Vlaamse minister voor Welzijn en Volksgezondheid en de Vlaamse Bouwmeester het project van Astor in Geel als één van de vijf pilootprojecten zorgvernieuwing in Vlaanderen.  Het OCMW van Balen gunde aan Astor – na een openbare procedure – de bouw en exploitatie van assistentiewoningen, De Anjers.  En in Hamme kreeg Astor van De Zonnige Woonst de opdracht voor de sanering en ontwikkeling van de Tasibel-site.  Zo bouwen we gestaag aan innoverende projecten, met een alternatieve aanpak en steeds gericht op het welzijn van de bewoner. 

Astor is een onafhankelijke Vereniging zonder Winstoogmerk (VZW).  We realiseren onze projecten in een publiek-private samenwerking aan sociaal rendement – om een hoge kwaliteit van gebouwen toch betaalbaar te houden.