een mooie zorgzame toekomst voor een plek met een grote geschiedenis

Tasibel

Een zorgzame buurt voor Hamme. Een inspirerende plek in een groene omgeving voor iedereen, ook voor zorg. Er is een breed aanbod van betaalbare woonvormen. Van een kleine studio tot een ruime assistentiewoning of zelfs een groepswoning. Overal is de mogelijkheid tot zorg onzichtbaar geïntegreerd.

Een inclusieve buurt, waar jong en oud samenleven, waar bewoners én omwonenden elkaar kennen en helpen, waar zorgbehoevende personen en mantelzorgers ondersteuning krijgen en waar zorggarantie en zorgcontinuïteit voor de hele buurt geboden wordt. Aanvullende functies zoals een dienstencentrum, sociaal restaurant, kinderopvang, therapeutisch bad, gezondheidscentrum, … zorgen voor ontmoeting en een levendige buurtwerking. 

Tasibel

Wonen in een zorgzame buurt

Tasibel wordt een gemengd project van sociale woningen, zorgwoningen, residentiële woningen en appartementen waar ruimte is voor het individuele, het collectieve en de gemeenschap.

De site wordt ontworpen als een zorgvuldige aaneenschakeling van gebouwen en open ruimtes. Op verschillende plaatsen gaan we de dialoog aan met het industriële erfgoed. Een bestaande gevel met sheddak structuur wordt behouden en ontworpen als een overdekte buitenruimte. Het bestaande stationsgebouw wordt uitgebreid en ingevuld als bistro. En er wordt groene, open ruimte gecreëerd, waar plaats zal zijn voor spel en ontspanning.

AANTREKKELIJK EN COMFORTABEL WONEN

Duurzaam wonen

Voor het woonproject wordt nauwelijks nieuwe, onbebouwde ruimte aangesneden. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de bestaande gebouwen en de aanwezige materialen, en streven we naar een fossielvrije oplossing voor verwarming en koeling via geothermie. De meest bijzondere gebouwen of bijzondere structuren behouden we in het nieuwe plan. Regenwaterrecuperatie is hierbij ook een evidentie.

Er wordt ook ingezet op duurzame buitenruimtes, met grote wadi’s i.f.v. de waterhuishouding. Inheemse planten en bomen zullen de groene omgeving doen stralen, maar vooral ook koelte geven in warme zomers. We willen van de hele omgeving een park maken die klimaatproof is en hiermee bakens verzetten voor de toekomst.

In het project voorzien we een evenwichtige mix van eengezinswonigen en flats. Ook bij de zorgwoningen ligt het zwaartepunt op individueel wonen. Uit marktonderzoek blijkt dat veel toekomstige bewoners baat hebben bij de keuzevrijheid die deze omgeving voor hen genereert. Voor bewoners met een zorgvraag beschouwen we deze woonvorm als de meest geschikte om het gevoel van welzijn te ervaren.

Tasibel

Wonen in ruimte en licht

Met dit project zetten we in op levenskwaliteit, voor alle bewoners. We ontwikkelen ruime, gerieflijke woonentiteiten met buitenruimte voor een maximaal wooncomfort. Ruimtelijk worden flatgebouwen en grondgebonden woningen met elkaar verweven. Dit leidt tot een hoge woondensiteit zonder verlies van kwaliteit en privacy.

Voor de flatgebouwen zoeken we telkens naar de beste planindeling aangepast aan de specifieke ori ntatie, ligging, schaal en functie van het gebouw. Alle flats beschikken over een ruim terras. Circulatie in de vorm van een gaanderij kan de relatie met de buitenruimte vergroten. De gaanderijen worden ontworpen met overmaat zodat ze breed genoeg zijn om bijvoorbeeld een bank buiten te zetten. Ze stimuleren zo interactie en vormen een extensie van de woonruimte. Ook hierin schuilt een ‘dorpse sfeer’.

Bij andere gebouwen opteren we voor een compacte interne circulatie met daglicht. We vermijden typische appartementsgangen door maximaal 4 flats aan elkaar te koppelen en kleinschaligheid te verzekeren. Ook zo stimuleren we sociaal contact en het bieden van onderlinge ondersteuning en hulp tussen buren. Het gebruiken van verschillende typologie n helpt mee de gebouwen een eigen identiteit te geven en een aangename verscheidenheid en herkenbaarheid op de site te cre ren.

Onzichtbare zorg

De zorg- en assistentiewoningen zijn aanpasbaar aan veranderende noden. Alle ruimtes zijn integraal toegankelijk, de verzorging heeft voldoende plaats om te werken, de flats zijn maximaal rolstoel-aangepast. Toch blijven de flats focussen op het wonen an sich. Alle ondersteuning wordt onzichtbaar ge ntegreerd. Niemand woont immers graag in een ziekenhuisachtige zorgomgeving.

Timing van het project

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het in orde brengen van de omgevingsvergunningen. Allereerst zal ingezet worden op de sloop en sanering, waarvoor de werken medio 2022 zullen starten. Ook het stationsgebouw aan het Koning Albertplein willen we in het project vooruitschuiven. Dit stationsgebouw is kenmerkend voor de omgeving en tegelijkertijd ook toegangspoort tot de site. Door dit historische gebouw opnieuw te laten stralen, doen we al een voorafname aan al het moois dat dit project te bieden heeft. Rond de jaarwisseling 2022-2023 zouden de grote werken dan moeten starten, waardoor in het najaar van 2024 de Tasibel-site in volle glorie zal herleven. Om naar uit te kijken!
Astor zal op het TasiFest aanwezig zijn met een infostand en zal elke bezoeker met raad en daad bijstaan om het project verder toe te lichten.

Info

Algemene projectcoördinatie
Zorgwonen en dienstverlening
Privaat wonen

Astor vzw – tasibel@astorvzw.be