Welzijn voor iedereen

Kwaliteitsvolle en
betaalbare (zorg)woningen

Astor bouwt aan zorgzame en duurzame buurten, waar iedereen kan wonen op eigen ritme en gewoontes en waar optimaal wordt ingezet op het welzijn van de bewoners. We geloven in de kracht van ontmoeting, de waarde van verbinding, contact en hulpvaardigheid tussen mensen.

Wonen staat voorop, in kwaliteitsvolle en tedere gebouwen.  Ruimtelijke kwaliteit van wonen is een basisconditie voor welzijn.  De woningen zijn betaalbaar, comfortabel en aanpasbaar aan de noden van de bewoners.  We streven naar duurzame gebouwen, energiezuinig en met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.

WONEN STAAT VOOROP

Astor zet in op nieuwe woonvormen voor personen in een kwetsbare positie.  We hechten belang aan inclusie en verbinding tussen bewoners, familie, buren en zorgpartners.  Samen bouwen we aan een zorgzame en levendige buurt, met respect voor wie je bent en enthousiasme voor wat je kan.  Een zorgzame omgeving waar je in eerste instantie “thuis” kan zijn.

ZORGZAME BUURT

We vertrekken vanuit vertrouwen en bieden een veilige ruimte waar iedereen kan bijdragen met zijn volledige persoonlijkheid. We werken steeds oplossingsgericht, vanuit een positieve houding en het doel om het welzijn van de bewoners te bevorderen.

VEILIGE POSITIEVE HOUDING

Met zin voor innovatie en ondernemen promoten we nieuwe woonvormen die het welzijn van de bewoners bevorderen. We maken expliciete zorg onzichtbaar, op vraag en op maat, en steeds gericht op het versterken van de identiteit en autonomie van bewoners. We werken samen met andere zorgpartners en integreren hen in het zorgaanbod en de buurt. 

INNOVATIE IN WOONVORMEN
OVERZICHT PROJECTEN VAN ASTOR

Een zorgbuurt voor iederéén

Nabijheid is belangrijk om een leefomgeving boeiend en uitnodigend te maken.  Onze projecten bevinden zich steeds in het centrum van een gemeente of stad.  En met onze activiteiten zorgen we voor een volwaardige integratie in de buurt.  Van kleinschalige initiatieven tot omvangrijke projecten : we vertrekken steeds vanuit de bewoner, zijn leefgewoontes, noden en wensen om in elk project een zorgzame thuis te realiseren.

Klein veldekens

Schoolstraat 41

Tasibel

Projectnaam

Projectnaam

Klapgat

WERKEN BIJ ASTOR

Gelukkige bewoners zorgen voor gelukkige medewerkers

Astor geeft ruimte aan kleine, zelfsturende teams waarvan alle leden rechtstreeks het welzijn van de bewoners ondersteunen. De organisatie is slank en plat. Administratie is eenvoudig en ondersteunend.  Heb je zin voor initiatief en verantwoordelijkheid, een positieve en oplossingsgerichte houding en een groot hart voor mensen in een kwetsbare positie, nodigen we je graag uit om naar onze vacatures te kijken en contact op te nemen.